Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho trâu, bò thịt vỗ béo

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho trâu, bò thịt vỗ béo (WIN - 501)

Thành phần dinh dưỡng
Độ ẩm (max) 14 %
Protein (thô) 18,5 %
ME (Kcal/kg) min 3000
Xơ thô (max) 12,0 %
Canxi (%) min - max 0,4 - 2,0 %
P tổng số (%) min - max 0,3 - 1,5 %
Lysine tổng số (%) min 0,6 %
Methionine + Cystine tổng số (%) min 0,4 %
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max Không có

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 14%
Protein thô (%) min: 18.5%
ME (Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô (%) max: 12%
Canxin (%) min - max: 0.5 – 2%
P tổng số (%) min - max: 0.3 – 1.5%
Lysine tổng số (%) min: 0.6%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.4%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
 
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho trâu bò thịt, vỗ béo.
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan