Thức ăn hỗn hợp heo siêu thịt từ 20kg - 40kg

Thức ăn hỗn hợp heo siêu thịt từ 20kg - 40kg (WIN - 20AS)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 17%
ME (Kcal/kg) min: 2900
Xơ thô (%) max: 6%
Canxin (%) min - max: 0.5 – 1.2%
P tổng số (%) min - max: 0.4 – 1.2%
Lysine tổng số (%) min: 0.9%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.55%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
 
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Ngô, bột cá, khô đậu tương, khoáng đa lượng, Premix - vitamin, axitamin.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho Heo siêu thịt từ 20kg đến 40kg.
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan