Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo con tự tập ăn - 15kg

Thức ăn hỗn hợp cao cấp cho heo con tự tập ăn - 15kg (STARTWIN - 02)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min:  20%
ME (Kcal/kg) min: 3300
Xơ thô (%) max: 5%
Canxin (%) min - max: 0.7 - 1.5%
P tổng số (%) min - max: 0.4 - 1.2%
Lysine tổng số (%) min: 1.25%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.7%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Ngô, bột cá, khô đậu tương, khoáng đa lượng, Premix - vitamin, axitamin.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho heo con (tập ăn 15 kg)
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi

Sản Phẩm Liên Quan