Thức ăn siêu đậm đặc cho heo
  • Thức ăn siêu đậm đặc cho heo
  • Thức ăn siêu đậm đặc cho heo
  • Thức ăn siêu đậm đặc cho heo
  • Thức ăn siêu đậm đặc cho heo
  • Thức ăn siêu đậm đặc cho heo
  • Thức ăn siêu đậm đặc cho heo

Thức ăn siêu đậm đặc cho heo (Win-88S)

Thức ăn siêu đậm đặc
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min:  48%
ME (Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô (%) max: 5%
Canxin (%) min - max: 2 - 5%
P tổng số (%) min - max: 1 - 3%
Lysine tổng số (%) min: 2.8%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.85%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Ngô, bột cá, khô đậu tương, khoáng đa lượng, Premix - vitamin, axitamin.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cho heo uống đủ nước sạch và phối trộn thức ăn cho heo như sau:
Nguyên liệu 25kg 20-50kg 50kg – Xuất chuồng
Đậm đặc Win 88S (%) 25 25 15
Ngô, tấm (%) 65 60 60
Cám gạo, cám mỳ (%) 10 15 25

Sản Phẩm Liên Quan