Thức ăn siêu đậm đặc dùng cho heo tự tập ăn - xuất chuồng

Thức ăn siêu đậm đặc dùng cho heo tự tập ăn - xuất chuồng (Win - 888)

Thức ăn siêu đậm đặc
(Dùng cho heo tự tập ăn - xuất chuồng)
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 48%
ME (Kcal/kg) min: 3150
Xơ thô (%) max: 5%
Canxin (%) min - max: 0.6 – 1.2%
P tổng số (%) min - max: 0.5 – 1.2%
Lysine tổng số (%) min: 0.6%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.5%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
 
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Nguyên liệu Heo từ tập ăn đến 25kg Heo từ 25kg-50kg Heo từ 50kg đến xuất chuồng
Đậm đặc Win 888 (%) 25 25 15
Ngô, tấm (%) 65 60 60
Cám gạo, cám mỳ (%) 10 15 25

Sản Phẩm Liên Quan