Thức ăn hỗn hợp cho gà vịt đẻ trứng - thương phẩm (trên 18 tuần tuổi)

Thức ăn hỗn hợp cho gà vịt đẻ trứng - thương phẩm (trên 18 tuần tuổi) (WIN-100ST)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 19%
ME (Kcal/kg) min: 2650
Xơ thô (%) max: 6%
Canxin (%) min - max: 3.5 – 3.8%
P tổng số (%) min - max: 0.5 – 0.7%
Lysine tổng số (%) min: 1.05%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.73%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
 
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 19%
ME (Kcal/kg) min: 2650
Xơ thô (%) max: 6%
Canxin (%) min - max: 3.5 – 3.8%
P tổng số (%) min - max: 0.5 – 0.7%
Lysine tổng số (%) min: 1.05%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.73%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
 
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho Vịt đẻ siêu trứng thương phẩm (trên 18 tuần tuổi).
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan