Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp cho vịt, ngan thịt từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng (WIN-85ST)

NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho Vịt, Ngan thị từ 01 ngày tuổi đến khi xuất chuồng.
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan