Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 ngày - 21 ngày

Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 ngày - 21 ngày (WIN-80ST)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 20%
ME (Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô (%) max: 6%
Canxin (%) min - max: 0.6 – 1.3%
P tổng số (%) min - max: 0.4 – 1.2%
Lysine tổng số (%) min: 0.95%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.65%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
 
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 20%
ME (Kcal/kg) min: 2950
Xơ thô (%) max: 6%
Canxin (%) min - max: 0.6 – 1.3%
P tổng số (%) min - max: 0.4 – 1.2%
Lysine tổng số (%) min: 0.95%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.65%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
 
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho Vịt con từ 01 ngày đến 21 ngày tuổi.
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

 

Sản Phẩm Liên Quan