Hướng dẫn cách đào ao thả cá

        
          1. Những cách ứng phó khi ta làm ao tại địa điểm không phù hợp

          a. Nếu ao được làm nơi đất cát, ta có thể gia cố bờ ao bằng thân cây và bao cát.
          b. Nếu ao được làm nơi đất dốc, nước có thể bị rò rỉ ra ngoài. Trong trường hợp này, ta nên dùng hỗn hợp phân bò và đất sét trét lên lòng bờ ao. Nếu đủ điều kiện để mua một tấm nhựa lớn, ta có thể quây chặt nó vào lòng bờ ao.
          c. Nếu ao được đào nơi đất trũng, ta cần đào một đường mương để bảo vệ ao khỏi tràn nước khi có mưa lớn.

          2. Chuẩn bị nước (tăng chất lượng nước)

          Sau khi hoàn thành việc đào ao, ta cần xử lí đất nơi đáy ao, cho nước vào và cho phân vào nước.

          Bước 1: Rải đều vôi xuống đáy ao để làm vệ sinh ao (7-10 kg vôi bột/100 m2).
          Bước 2: Ba ngày sau khi rải vôi, cho 20-30 kg phân bò và 50 kg lá xanh/ 100 m2. Lá cây xanh được bó lại và đặt vào góc ao.
          Bước 3: Cho nước vào đầy ao. Đừng quên dùng màng lọc để ngăn cá hoang và rác rưởi vào trong ao.
          Bước 4: 2-3 ngày sau nước chuyển sang màu xanh lục. Có nghĩa là thức ăn thiên nhiên đang phát triển trong ao . Phải mất khoảng một tuần để nước đủ xanh, ta có thể lấy các bó lá ra khỏi ao (lúc này chỉ còn lại cành).
          Để kiểm tra xem nước đã đủ độ xanh chưa, ta có thể cho cánh tay xuống nước tới ngang cùi chỏ. Nếu ta chỉ có thể thấy được các đầu ngón tay, có nghĩa là nước đã đủ xanh.
màu xanh ao cá
Màu xanh của ao cá

          3. Bt đầu li sau khi thu hoạch một vụ nuôi cá

          Để bt đầu li sau khi thu hoch hết cá bng cách tháo hết nước ao, ta phi:
          Ct c trên b
          Dn sch hu hết c trên mt ao
          Bt khi ao các loi cá tp, cua và các loài động vt khác sng trong nước. Dùng mt tm lưới có mt lưới phù hp để bt chúng.
          Sa cha các phn b b st l và các ng dn/tháo nước
          No vét bùn nếu có quá nhiu
          Nếu tng có cá bnh, tháo hoàn toàn nước và làm khô đáy ao, và ri đều vôi bt lên đáy ao để làm v sinh (7-10 kg/100 m2)
          Cho phân vào h tương t như ta đã tng làm lúc đầu
          >>>Chọn loại thức ăn cho cá sau khi có kế hoạch nuôi đào ao nuôi cá.