Hướng dẫn kỹ thuật trồng cỏ voi làm thức ăn gia súc

1. Giới thiệu
“Cỏ Voi” Pennisetum purpureum là một loại cỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao và do đó thường được sử dụng làm thức ăn gia súc, nhất là khi áp dụng hình thức chăn nuôi “cắt đem về cho ăn”.
Cỏ voi phù hợp với các vùng có lượng mưa cao, dù nó có khả n ăng chịu hạn tốt và mọc tương đối tốt ở các vùng hơi khô. Cỏ không mọc tốt ở những nơi đọng nước. Cỏ voi có thể trồng cùng với các cây làm thức ăn gia súc dọc trên bờ ruộng hoặc dọc theo đường đồng mức hoặc dọc theo các bậc nền đất cao giúp chống xói mòn. Nó cũng có thể được trồng xen với các cây họ đậu và các loại cây thức ăn gia súc khác hoặc trồng riêng thành một lô riêng.
Cỏ voi
Ưu điểm
Cỏ voi dễ nhân giống.
Mọc nhanh.
Nó có rễ cắm sâu nên chịu hạn tốt.
Thân có đốt mềm dễ chặt.
Cọng, lá non, mềm gia súc rất thích ăn.
Nhược điểm
Cỏ voi mọc và phát triển mạnh bằng thân rễ, và nếu không có biện pháp kiểm soát, nó có thể mọc rất nhanh và lấn qua khu đất trồng các loại cây khác.
Khi quá già, lá cỏ trở nên cứng và gia súc không thích lắm.
2. Phương pháp trồng cỏ voi
Cần chuẩn bị
 Cỏ giống
 Cuốc, dây, thước dây hoặc cây thước để đo có chia độ 60 cm và 90 cm
 Phân chuồng hoặc phân ủ
Quy trình
Có ba phương pháp trồng cỏ voi: bằng “hom”, "gốc" hoặc “cả thân cọng”.
Trồng bằng hom
1. Vào đầu mùa mưa, chuẩn bị toàn bộ các vật liệu dùng để trồng. Dùng dao bén chặt phần gốc của cây cỏ voi non, cắt chúng thành đoạn ngắn.
Mỗi đoạn ít nhất phải có ba mắt.
2. Căng dây trên miếng đất trồng để tạo thành đường thẳng. Dùng cuốc và thước đo, trồng hom với khoảng cách 60 cm dọc trên dường thẳng. Cắm hom xuống mặt đất tạo thành một góc khoảng 30o so với mặt đất sao cho hai mắt được chôn xuống đất còn một mắt nằm trên mặt đất.
3. Tiếp tục trồng các hàng khác, hàng cách hàng khoảng 90 cm.
Trồng bằng gốc
Nếu trồng bằng gốc, thời gian cỏ mọc với khối lượng đủ để nhân giống sẽ không lâu.
Các cây con từ cành giâm sẽ mọc lên nhanh chóng hơn khi trồng bằng hom.
1. Cắt cỏ voi ngang mặt đất, bỏ đi cọng, lá.
2. Đào hoặc nhổ cả chùm gốc, rễ, măng non ở dưới đất
lên.
3. Tách từng cây con ra khỏi chùm. Mỗi cây con phải có
cả rễ và chồi.

4. Xén bớt rễ cách gốc khoảng 5 cm.
5. Trồng cây con trong những cái lô nhỏ hoặc trên luống.
6. Lấp đất kín phần rễ, để lộ phần chồi non.
Trng bng c cây
Phương pháp trng bng c cây rt hu ích trong nhũng lúc đang có mưa nhiu, và nhng vùng đồi dc. nhng nơi này chúng ta cn c mc nhanh để che kín mt đất.
Trng theo đường đồng mc để chng xói mòn.
1. Cht c cây c voi non, dài khong 2m.
2. Đặt chúng trong lung, hai gc chm li ri ph đất lên.