Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi - xuất bản

Thức ăn đậm đặc cho gà thịt từ 1 ngày tuổi - xuất bản (WIN - 666)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Độ ẩm (%) max:

13%

Protein thô (%) min:

46%

ME (Kcal/kg) min:

2900

Xơ thô (%) max:

6%

Canxin (%) min - max:

2.3 – 3.5%

P tổng số (%) min - max:

1.4 – 3.2%

Lysine tổng số (%) min:

2.8%

Methionline + Cystine tổng số (%) min:

1.3%

Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max:

Không có

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 46%
ME (Kcal/kg) min: 2900
Xơ thô (%) max: 6%
Canxin (%) min - max: 2.3 – 3.5%
P tổng số (%) min - max: 1.4 – 3.2%
Lysine tổng số (%) min: 2.8%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 1.3%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Nguyên liệu Từ 01-21 ngày tuổi Từ 22-42 ngày tuổi Từ 43 ngày tuổi đến xuất chuồng
Win 666 (kg 35 32 30
Ngô (kg) 55 58 60
Cám gạo 10 10 10
 

Sản Phẩm Liên Quan