Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 01 ngày - 30 ngày

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 01 ngày - 30 ngày (WIN-60GM)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 20.5%
ME (Kcal/kg) min: 3000
Xơ thô (%) max: 4.5%
Canxin (%) min - max: 0.7 – 1.2%
P tổng số (%) min - max: 0.6 – 1.0%
Lysine tổng số (%) min: 1.2%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.7%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Độ ẩm (%) max:

13%

Protein thô (%) min:

20.5%

ME (Kcal/kg) min:

3000

Xơ thô (%) max:

4.5%

Canxin (%) min - max:

0.7 – 1.2%

P tổng số (%) min - max:

0.6 – 1.0%

Lysine tổng số (%) min:

1.2%

Methionline + Cystine tổng số (%) min:

0.7%

Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max:

Không có

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng cho gà lông màu từ 01 ngày tuổi đến 30 ngày tuổi.

- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan