Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 ngày - 14 ngày

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 1 ngày - 14 ngày (WIN-50GT)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 21%
ME (Kcal/kg) min: 3100
Xơ thô (%) max: 3.5%
Canxin (%) min - max: 0.9 – 1.1%
P tổng số (%) min - max: 0.6 – 1.0%
Lysine tổng số (%) min: 1.2%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.9%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 13%
Protein thô (%) min: 21%
ME (Kcal/kg) min: 3100
Xơ thô (%) max: 3.5%
Canxin (%) min - max: 0.9 – 1.1%
P tổng số (%) min - max: 0.6 – 1.0%
Lysine tổng số (%) min: 1.2%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.9%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho gà siêu thịt thương phẩm từ 01 ngày tuổi đến 14 ngày tuổi.
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan