Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ trứng thương phẩm

Thức ăn hỗn hợp cho gà đẻ trứng thương phẩm (WIN-69ST)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Độ ẩm (%) max:

14%

Protein thô (%) min:

18.5%

ME (Kcal/kg) min:

2850

Xơ thô (%) max:

6%

Canxin (%) min - max:

2.0 – 5.0%

P tổng số (%) min - max:

0.6 – 2.0%

Lysine tổng số (%) min:

0.8%

Methionline + Cystine tổng số (%) min:

0.6%

Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max:

Không có

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG
Độ ẩm (%) max: 14%
Protein thô (%) min: 18.5%
ME (Kcal/kg) min: 2850
Xơ thô (%) max: 6%
Canxin (%) min - max: 2.0 – 5.0%
P tổng số (%) min - max: 0.6 – 2.0%
Lysine tổng số (%) min: 0.8%
Methionline + Cystine tổng số (%) min: 0.6%
Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max: Không có
NGUYÊN LIỆU CHÍNH
Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng cho gà đẻ trứng thương phẩm.
- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.
- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan