Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 30 ngày - xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu từ 30 ngày - xuất chuồng (WIN-61GM)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Độ ẩm (%) max:

13%

Protein thô (%) min:

18.5%

ME (Kcal/kg) min:

2800

Xơ thô (%) max:

7%

Canxin (%) min - max:

0.6 – 1.3%

P tổng số (%) min - max:

0.4 – 1.2%

Lysine tổng số (%) min:

0.75%

Methionline + Cystine tổng số (%) min:

0.42%

Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max:

Không có

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Độ ẩm (%) max:

13%

Protein thô (%) min:

18.5%

ME (Kcal/kg) min:

2800

Xơ thô (%) max:

7%

Canxin (%) min - max:

0.6 – 1.3%

P tổng số (%) min - max:

0.4 – 1.2%

Lysine tổng số (%) min:

0.75%

Methionline + Cystine tổng số (%) min:

0.42%

Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max:

Không có

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng cho gà lông màu từ 30 ngày tuổi đến khi xuất chuồng.

- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

 

Sản Phẩm Liên Quan