Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 30 ngày - 45 ngày

Thức ăn hỗn hợp cho gà siêu thịt từ 30 ngày - 45 ngày (WIN-52GT)

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Độ ẩm (%) max:

13%

Protein thô (%) min:

19%

ME (Kcal/kg) min:

3100

Xơ thô (%) max:

4.5%

Canxin (%) min - max:

0.9 – 1.1%

P tổng số (%) min - max:

0.6 – 1.0%

Lysine tổng số (%) min:

0.9%

Methionline + Cystine tổng số (%) min:

0.7%

Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max:

Không có

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Độ ẩm (%) max:

13%

Protein thô (%) min:

19%

ME (Kcal/kg) min:

3100

Xơ thô (%) max:

4.5%

Canxin (%) min - max:

0.9 – 1.1%

P tổng số (%) min - max:

0.6 – 1.0%

Lysine tổng số (%) min:

0.9%

Methionline + Cystine tổng số (%) min:

0.7%

Hóa dược, kháng sinh (mg/kg) min - max:

Không có

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

Bột cá, bột thịt, khô đậu tương, ngô, lúa mỳ, … khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, Premix - vitamin, axitamin….

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Dùng cho gà siêu thịt thương phẩm từ 30 ngày tuổi đến 45 ngày tuổi.

- Không cần trộn thêm với các nguyên liệu khác.

- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Sản Phẩm Liên Quan